LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacje


internet banking

USLUGI-2USLUGI-3USLUGI-4USLUGI-5USLUGI-6


KARTY PŁATNICZE

 • KARTY  PŁATNICZE  VISA

  KARTA VISA ELECTRON  jest  jedną  z najpopularniejszych  międzynarodowych kart płatniczych .Karta ta zapewnia stały dostęp do gotówki.Transakcje bezgotówkowe oraz wypłaty z bankomatów Spółdzielczej  Grupy Bankowej zwolnione są z opłat prowizyjnych. Karta  Visa Electron  jest wydawana na okres dwóch lat ,z  możliwością wznowienia  na kolejny okres.

  KARTA VISA ELECTRON   młodzieżowa  to karta dla tych którzy  już przeżyli 
  13 wiosen a jeszcze nie ukończyli 26 lat i posiadają rachunek młodzieżowy.Karta ta jest kartą międzynarodową .Można nią płacić w klubach, pubach,sklepach, a także wypłacać pieniądze z sieci bankomatów SGB bez  prowizji. Karta nowoczesna, łatwa w użyciu po prostu "cool".

  KARTA VISA BUSINESS ELECTRON jest powszechnie używaną  międzynarodową kartą płatniczą przeznaczoną dla firm.Karta służy do  realizacji transakcji gotówkowych i bezgotówkowych.Karta umożliwia stały dostęp do gotówki. Wydawana jest na okres dwóch lat, z możliwością wznowienia na kolejny okres.

   

 • KARTY PŁATNICZE  MASTERCARD

   

  KARTA MAESTRO  jest  najpowszechniej  używaną kartą na świecie. Sluży do  realizacji transakcji gotówkowych  i  bezgotówkowych.Dzięki tej karcie nie trzeba nosić pieniędzy przy sobie ,a mimo to przez cały czas mieć do nich dostęp.Ważna  jest przez okres dwóch lat z możliwością przedłużenia.

  KARTA  MASTERCARD STANDARD jest międzynarodową kartą płatniczą dla osób fizycznych. Jest to karta typu "charge" /z odroczonym terminem płatności/.Pozwala na zadłużenie się klienta do wysokości ustalonego limitu.Karta wydawana jest na okres jednego roku z możliwością   wznowienia na kolejny okres.

  KARTA MASTERCARD  BUSINESS  jest międzynarodową kartą płatniczą z odroczonym terminem płatności,za  pomocą której Posiadacz karty może dokonywać w kraju i za granicą płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej w punktach  handlowych i usługowych akceptujących karty MasterCard.Za pomocą karty można także dokonywać wypłaty gotówki w kasach banków i bankomatach oznaczonych  logo MasterCard.

  KARTA  MASTERCARD GOLD    prestiżowa złota  karta  akceptowana w kraju i za granicą. Posiadanie karty zapewnia możliwości dostępu do środków w dowolnym czasie i miejscu,w kraju i na świecie.Osoby ,którym została wydana karta otrzymują wraz z kartą pakiet ubezpieczeń.

  KARTA MASTERCARD BUSINESS GOLD prestiżowy produkt dla klientów posiadających rachunek  bieżący.Złota karta umożliwia dokonywanie płatności za pośrednictwem Internetu. Do każdej karty dołączony jest pakiet ubezpieczeń  na czas podróży zagranicznej.

   

 • KARTA SGB 

  KARTA SGB   jest krajową kartą płatniczą ,za pomocą której Posiadacz może dokonywać w kraju płatności za towary i usługi w formie bezgotówkowej  w punktach akceptujących karty (oznaczonych logo PolCard) oraz wypłat gotówki w bankomatach SGB i terminalach POS SGB .Karta ta wydawana jest na okres 3 lat osobom  fizycznym do rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych.