LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacje


internet banking

USLUGI-2USLUGI-3USLUGI-4USLUGI-5USLUGI-6


HOME BANKING

Home Banking to rozbudowana platforma systemu bankowego instalowana na komputerze w siedzibie Klienta. Produkt kierowany jest do Podmiotów mających rozbudowany proces księgowo - decyzyjny . Kontakt z Bankiem odbywa się przy wykorzystaniu połączeń telekomunikacyjnych, bazując na modemie komputerowym. Jest to jedna z najbezpieczniejszych form kontaktu Klienta z Bankiem. Produkt umożliwia wykonanie następujących operacji :

  • Bezpośredni podgląd rachunków firmowych
  • Natychmiastowe rozdysponowanie środków poprzez przesyłanie poleceń przelewów do połączonego modemem systemu Banku
  • Generowanie wyciągów bankowych