LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacjeUSLUGI-2USLUGI-3USLUGI-4USLUGI-5USLUGI-6


INTERNET BANKING

Produkt kierowany do podmiotów mających uproszczony proces księgowy jak również do osób fizycznych. Pozwala na dysponowanie środkami zgromadzonymi na rachunku przez Internet w trybie online , bez dodatkowego oprogramowania. W opcji Internet Banking Klient ma możliwość zakładania i likwidowania lokat terminowych , definiowania zleceń płatniczych bieżących jak również z datą przyszłą , tworzenia grup kontrahentów z którymi dokonywane są rozliczenia. Dostęp do rachunku przez usługę Internet Banking umożliwia bezpośredni monitoring rachunku podstawowego , rachunków pomocniczych, rachunków lokat terminowych jak również podgląd  rachunków kredytowych.