..
LOGO SGB

obanku

pasek
kontakt

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacjeKREDYT MIESZKANIOWY

Wniosek kredytowy pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu pobierz
Formularz Danych Klienta pobierz
Harmonogram i kosztorys prac budowlanych (w tym remontowych wymagających pozwolenia) pobierz
Harmonogram i kosztorys prac remontowych (niewymagających pozwolenia na budowę) pobierz
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej pobierz
Dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów pobierz
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej pobierz

KREDYT GOTÓWKOWY

Wniosek kredytowy pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu pobierz
Formularz Danych Klienta pobierz
Zgoda na dokonanie kserokopii dokumentu pobierz
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej pobierz
Dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów pobierz
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej pobierz

KREDYTY DLA FIRM

Wniosek kredytowy pobierz
Informacja dodatkowa do wniosku pobierz
Lista dokumentów do wniosku kredytowego pobierz
Oświadczenie majątkowe pobierz
Informacja o planowanym przedsięwzięciu inwestycyjnym pobierz
Upoważnienie do BIK pobierz
Upoważnienie do Infomonitora pobierz
Upoważnienie do KRD pobierz
Informacja finansowa KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW pobierz
Informacja finansowa PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ pobierz
Informacja finansowa RYCZAŁT I KARTA PODATKOWA pobierz
Wniosek o zmianę warunków zawartej umowy o produkt kredytowy pobierz


KREDYTY NA KOLEKTORY SŁONECZNE

Wniosek kredytowy pobierz
Zaświadczenie o zatrudnieniu pobierz
Formularz Danych Klienta pobierz
Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu pobierz
Oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia pobierz
Wniosek o zmianę warunków umowy pobierz
Protokół końcowego odbioru przedsięwzięcia i przekazania do eksploatacji pobierz
Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej pobierz
Dane finansowe dla podmiotów prowadzących księgę przychodów i rozchodów pobierz
Informacja o prowadzonej działalności rolniczej pobierz


  fasolka