LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacje


osoby fizyczne2
osoby fizyczne2

Kredyty
Rachunki i Lokaty w złotych
Rachunki i Lokaty w walucie wymienialnej

Kredyty
Rachunki i Lokaty w złotych
Rachunki i Lokaty w walucie wymienialnej