LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacjeRACHUNKI
LOKATY
KREDYTY


RACHUNKI
KREDYTYKREDYTY
 • Kredyt obszarowy w PBS
 • Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielany we współpracy
  z OSADKOWSKI S.A.
 • Kredyty unijne
 • Kredyt obrotowy
  "Kredyt firmowy PBS"
 • Kredyt inwestycyjny
  „Kredyt firmowy PBS”
 • Kredyty
  inwestycyjne, preferencyjne
  z dopłatami AR i MR
 • AGROKREDYT
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym rolniczym
 • Podręczny Kredyt Obrotowy
Kredyt obszarowy w PBS - obrotowy

Okres kredytowania do 18 miesięcy.
Kwota kredytu uzależniona od ilości użytkowanych - gruntów (własnych i dzierżawionych) 2000 zł. / 1 ha.
Nie ma potrzeby rozliczania kredytu.

Kredyt obrotowy na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielany we współpracy z OSADKOWSKI S.A.

Okres kredytowania do 12 miesięcy.
Kwota kredytu ustalana indywidualnie z każdym rolnikiem. Rozliczenie kredytu w 100 % poprzez dokonanie zakupu rzeczowych środków
do produkcji rolnej w firmie OSADKOWSKI S.A.

Kredyty unijne

Finansowanie realizacji inwestycji przy udziale środków z funduszy unijnych.

Kredyty obrotowy „Kredyt firmowy PBS”

Okres kredytowania do 3 lat.
Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej. Spłata w ratach rocznych, kwartalnych, miesięcznych.


Kredyty inwestycyjny „Kredyt firmowy PBS”


Okres kredytowania do 15 lat.
Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej. Spłata w ratach rocznych, kwartalnych, miesięcznych.

Kredyty inwestycyjne preferencyjne z dopłatami AR i MR


Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/


AGROKREDYT - kredyt obrotowy


Kredyt odnawialny w rachunku bieżącym dla rolników.
Spłata jednorazowa, okres kredytowania do 60 miesięcy.


Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym rolniczym


Okres kredytowania do 12 miesięcy.
Kwota kredytu uzależniona od obrotów na rachunku.
Spłata jednorazowa.

Podręczny Kredyt Obrotowy


Podręczny kredyt jest uproszczoną formą kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Produkt przeznaczony dla Klientów, którzy prowadzą rachunek bieżący od co najmniej 6-ciu miesięcy w Banku lub przeniosą rachunek z innego banku (z udokumentowaną 6-cio miesięczną historią lub opinią bankową, a w przypadku działalności charakteryzującej się sezonowością 12-sto miesięczną), posiadających zdolność kredytową.
Produkt ten umożliwia Klientom pozyskanie środków obrotowych przeznaczonych na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – proste finansowanie z szybką decyzją kredytową i ograniczonymi formalnościami.


INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO KREDYTOBIORCY /PORĘCZYCIELA/ WYMAGANA PRZY SKŁADANIU WNIOSKÓW KREDYTOWYCH
W podjęciu decyzji i przygotowaniu wniosku pomogą Państwu:
Henryk Kot tel. 71 39 27 924
Barbara Ostrowska 71 39 27 921
  fasolka