LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacje


RACHUNKI
LOKATY
KREDYTYRACHUNKI
KREDYTY
 • Kredyt obrotowy
  „Kredyt firmowy PBS”
 • Kredyt inwestycyjny
  „Kredyt firmowy PBS”;
 • Kredyty unijne SGB
 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
 • Kredyt inwestycyjny, obrotowy
  z poręczeniem Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych
 • Kredyty inwestycyjne preferencyjne
  z dopłatami ARiMR
 • Kredyty dla wspólnot mieszkaniowychKREDYTY
Kredyt obrotowy „Kredyt firmowy PBS”

Okres kredytowania do 36 miesięcy.
Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej.

Spłata w ratach rocznych, kwartalnych, miesięcznych.
Atrakcyjne oprocentowanie

Kredyt inwestycyjny „Kredyt firmowy PBS”

Okres kredytowania do 15 lat.
Kredyt przeznaczony na realizację inwestycji w przedsiębiorstwach.

Rozliczenie kredytu w 100,00 %.
Spłata w ratach rocznych, kwartalnych, miesięcznych.

Kredyty unijne


Finansowanie realizacji inwestycji przy udziale środków z funduszy unijnych.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Szczegóły na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa http://www.arimr.gov.pl/

Kredyt inwestycyjny, obrotowy z poręczeniem
Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych


Okres kredytowania do 4 lat.
Przeznaczenie finansowanie potrzeb związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą (tylko dla firm prowadzących działalność na terenie Powiatu Strzelińskiego)

Kredyty inwestycyjne preferencyjne
z dopłatami ARiMR


Okres kredytowania do 15 lat.
Dla małych i średnich firm
Oprocentowanie zmienne.


Kredyty dla wspólnot mieszkaniowych


Kredyt przeznaczony jest na realizację prac związanych z remontami przeprowadzanymi przez wspólnoty mieszkaniowe.

W podjęciu decyzji i przygotowaniu wniosku pomoże Państwu:
Paweł Hutnik tel. 71 39 27 928
  fasolka