LOGO SGB

obanku
pasek
bank

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacje

 
Historia Banku
  28.10.1950

09.04.1961
1975-1991


10.1976

1991-1996

1996

1998


01.07.1999

21.01.2001

09.06.2001
21.03.2002

03.08.2002
26.11.2002

21.05.2004
11.06.2004

03.11.2005

06.01.2006

20.01.2006


29.08.2008
03.09.2008 14.11.2008 15.10.2009 12.11.2009


22.06.2010
07.09.2010 18.09.2010 25.09.2010 03.10.2011

21.05.2012

05.07.2012
Powstanie banku pod nazwa Gminna Kasa Spółdzielcza w Strzelinie
Zmiana nazwy na Bank Spółdzielczy w Strzelinie
Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony w BGŻ O/Wrocław, który jednocześnie pełni funkcje Centrali
Zakończenie budowy siedziby Banku w Strzelinie przy ul. Kościuszki 46,
Zrzeszony w Gospodarczym Banku Południowo-Zachodnim we Wrocławiu
Podpisanie umowy zrzeszenia z Dolnośląskim Bankiem Regionalnym we Wrocławiu
Podjęcie Uchwał przez Zebranie Przedstawicieli
w Strzelinie, Borowie, Przewornie, o połączeniu Banków Spółdzielczych.
Utworzenie Powiatowego Banku Spółdzielczego
w Strzelinie
Otwarcie Sali operacyjnej PBS w Strzelinie
po kapitalnym remoncie.
Otwarcie Punktu Kasowego w Borku Strzelińskim
Podpisanie umowy zrzeszenia z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim w Poznaniu.
Otwarcie Filii w Ziębicach
Otwarcie Punktu Kasowego w Starostwie Powiatowym w Strzelinie
Otwarcie Oddziału w Lądku Zdroju.
Otwarcie Oddziału i ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Stroniu Śląskim
Otwarcie Oddziału i ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego w Stroniu Śląskim
Otwarcie Punktu Kasowego w Urzędzie Miejskim
w Stroniu Śląskim
Otwarcie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego
w Lądku Zdroju
Otwarcie oddziału w Kłodzku
Odznaczenia NBP dla Zarządu PBS w Strzelinie
Otwarcie oddziału w Bystrzycy Kłodzkiej
Złoty Gepard 2009 dla PBS w Strzelinie
Bank otrzymał tytuł "Innowacyjny Bank Spółdzielczy" w edycji regionalnej
województwa dolnośląskiego
Nominacja do nagrody Orła Agrobiznesu 2010
Wręczenie nagrody Orzeł Agrobiznesu 2010
Jubileusz 60-lecia PBS w Strzelinie
Nagroda "Strzelca 2010"
Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Starostwie Powiatowym w Kłodzku
Zmiana nazwy na Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, w skrócie GBS Bank w Strzelinie
Otwarcie Punktu Obsługi Klienta w Szczytnej


Zarząd GBS Banku w Strzelinie
Prezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Wiceprezes Zarządu
Zdzisław Kozicki
Teresa Furtak
Halina Malawska-Szydłowska

Rada Nadzorcza GBS Banku w w Strzelinie
Przewodniczący
Zastępca
Sekretarz
Członek
Członek
Członek
Członek
Ryszard Piestrak
Krzysztof Hutnik
Zygmunt Białkowski
Zbigniew Bodak
Wacław Grelewski
Mieczysław Gospodarczyk
Jan Tymków

linia
Misja Banku
Być uniwersalnym bankiem zaspokajającym w sposób konkurencyjny potrzeby na usługi finansowe na rynku lokalnym; ściśle współpracującym z samorządami lokalnymi jako naturalnymi partnerami oraz osiągającym maksimum użyteczności dla mieszkańców terenu, na którym działa

Strategia
Strategię Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie stanowi program działania zmierzający do osiągnięcia stabilnej pozycji na lokalnym rynku usług finansowych.
To wola jego właścicieli, zarządu i pracowników stanowi program działania o charakterze długoterminowym, zmierzający do osiągnięcia konkurencyjnej i stabilnej pozycji na rynku usług finansowych.

Jesteśmy Bankiem, który firmom pozwoli wzmocnić swoją pozycję na rynku silnej konkurencji. To Bank, który pomoże w budowaniu silnej marki dzięki korzystnym ofertom przygotowanych przez nas dla Państwa.

GBS Bank w Strzelinie jest nowoczesną instytucją, przyjazną klientowi,
z profesjonalną obsługą. Zawsze gotową udzielać niezbędnych informacji oraz świadczącą dla swoich klientów inne usługi zgodne z zapotrzebowaniem, proponującą klientowi wszystkie nowoczesne produkty i usługi finansowe.