LOGO SGB

obanku
pasek
kontakt


Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zrzeszony jest w SGB Banku S.A. w Poznaniu. Działa na terenie województwa dolnośląskiego oraz powiatów - brzeskiego i nyskiego

informacje


Gwarantowanie depozytów w naszym Banku
odznaczenie
Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Gospodarczy Bank Spółdzielczy informuje że:
Depozyty zgromadzone w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Strzelinie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Kwota depozytów nie przekraczająca równowartości 100.000 EURO jest gwarantowana w całości (na zasadach określonych ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym).
Szczegółowe informację na temat systemu gwarantowania depozytów bankowych można znaleźć na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego www.bfg.pl

Informacje udzielane są również pod numerami telefonów:
0 800 56 93 41 (połączenie bezpłatne)
(022) 583 09 42
(022) 583 09 43
(022) 583 09 45

Informacja o sytuacji ekonomiczno-finansowej Gospodarczego Banku Spółdzielczego w Strzelinie


DZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Podczas spotkania z Prezesem Zdzisławem Kozickim
Praca w sekretariacie banku


W tym roku 22 marca został ogłoszony Dniem przedsiębiorczości przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a honorowy patronat nad nim objął
Prezydent RP Bronisław Komorowski. Akcję propaguje Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia
w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie im zdobycia wiedzy oraz praktycznych umiejętności.

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, zgodnie ze swoją misją, zawsze
wspiera akcje dotyczące środowiska, w którym działa, a szczególnie wszelkie formy aktywności młodzieży. Już po raz drugi gościł u siebie uczniów w „Dniu Przedsiębiorczości”.

W tym roku Bank odwiedziła 5-osobowa grupa uczennic Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Strzelinie i uczennica Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie. Dziewczęta spotkały się z prezesem Zdzisławem Kozickim, który wprowadził je w historię Banku, a następnie pani Anna Fałat-Janiuk oprowadziła
je po pomieszczeniach bankowych.

Uczennice miały okazję poznać działanie, budowę i zasady obsługi bankomatu
oraz wrzutni nocnej, przeszły test rozpoznawania fałszywych monet w kasie Banku, a potem pomagały w niektórych czynnościach na przydzielonych im stanowiskach.

Obdarowane upominkami, spędziły czas pracowicie i zgodnie z intencją pomysłodawców akcji mogły w praktyce ocenić, czy zawód bankowca będzie
tym, w którym w przyszłości będą chciały się sprawdzić.Ważne decyzje Zebrania Przedstawicieli.
odznaczenie
Obrady
odznaczenie
Prezes Zdzisław Kozicki z Wiceprezes Zarządu
SGB Banku S.A. panią Danutą Kowalczyk
odznaczenie
Podczas głosowania


Kierunek rozwój

19 marca w siedzibie Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie miało miejsce Zebranie Przedstawicieli, najwyższego organu Banku, którego zadaniem była ocena jego dokonań w 2011 roku oraz podjecie decyzji w sprawie podziału wypracowanego przez Bank zysku.
Po wysłuchaniu sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej, delegaci udzielili imiennego absolutorium członkom Zarządu: prezesowi Zdzisławowi Kozickiemu i wiceprezesom Teresie Furtak i Halinie Malawskiej Szydłowskiej, Przyjęto także informację Zarządu o kierunkach działalności finansowo gospodarczej Banku
na 2012 rok, które mimo niepewności co do kształtowania się sytuacji gospodarczej w kraju w jakiej przyjdzie mu realizować plany zakłada wzrost
w 2012 roku: zysku, sumy bilansowej, stanu depozytów, obliga kredytowego
oraz kapitałów .

Delegaci przychylili się do wniosku Zarządu i Rady Nadzorczej w sprawie podziału nadwyżki bilansowej wynikającej z rekomendacji przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego która brzmi „ Urząd Komisji Nadzoru Finansowego rekomenduje by banki których fundusze nie są wystarczające z punktu widzenia ryzyka występującego w ich działalności nie wypłacały dywidendy i przeznaczyły wypracowany zysk na zwiększenie funduszy niepodzielnych”- a w szczególności te których współczynnik wypłacalności jest poniżej 12%. W PBS wynosi on 10,52%. wobec dotychczas wymaganego w wysokości 8 proc.
Ostatecznie zysk netto w wysokości 2 095 tys. zł podzielono w sposób następujący. Fundusz zasobowy inaczej mówiąc kapitał Banku zwiększono
o 1 805 tys. zł, na fundusz ogólnego ryzyka przekazano 200 tys. zł na fundusz społeczno kulturalny do dyspozycji Rady przekazano 30 a Zarządu 60 tys. zł. Delegaci podjęli też uchwałę o zmianie nazwy PBS na Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie. Wiąże się to ze skutkami konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju Banku w coraz większym zakresie rozwija działalność na trenie Kotliny Kłodzkiej i obszarach znacznie większych niż teren powiatu strzelińskiego. Decyzja o zmianie nazwy Banku musi jeszcze uzyskać akceptację
Komisji Nadzoru Finansowego.

Bank po przekroczeniu sumy bilansowej w wysokości 200 milinów złotych staje
się bankiem zaliczanym do grupy największych banków spółdzielczych dla tego
też podjęto także decyzję o wydzieleniu Centrali Banku i przygotowaniu dla niej siedziby przy ulicy Kilińskiego co znacznie powinno poprawić warunki warunki pracy i obsługi klientów w największym Oddziale w Strzelinie.

W obradach Bank Zrzeszający reprezentowała wiceprezes SGB Banku S. A. Danuta Kowalczyk uczestniczyli w nim także zaproszeni goście wójtowie
i burmistrzowie miast i gmin z którymi PBS współpracuje przy obsłudze ich rachunków.
Samochody już wylosowane!
odznaczenie
Uroczyste powitanie gości
odznaczenie
Pamiątkowe zdjęcie ze zwycięzcami


Bank Spółdzielczy zachęca do lokowania pieniędzy, a jednym z produktów to umożliwiających, jest lokata będąca jednocześnie konkursem. O tym, że warto oszczędzać, przekonało się dwoje klientów, którzy odebrali samochody.

W piątek, 2 marca przed Powiatowym Bankiem Spółdzielczym w Strzelinie odbyła się uroczystość wręczenia nagród I stopnia w lokacie promocyjnej SGB „Wiosna 2011”. Galę wręczenia nagród poprowadził Michał Ostrowski, który przybliżył zgromadzonym widzom historię i tradycję Banku, jego cele statutowe oraz finanse.

Wpłacenie minimum 500 zł na lokacie promocyjnej i utrzymanie tej kwoty przez cały okres zadeklarowany w umowie warunkowało możliwość wygrania jednej z dwóch nagród głównych. Założenie lokaty 3-miesięcznej uprawniało do udziału w jednym losowaniu, lokaty 6-miesięcznej – aż do dwóch. Na szczęśliwych oszczędzających czekały dwa samochody marki Renault Twingo, ufundowane przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie oraz SGB Bank.

Podczas losowania szczęście uśmiechnęło się do Joanny Leszczyńskiej i Bronisława Kwaśnickiego. Odebrali oni z rąk prezesa PBS, Zdzisława Kozickiego, kluczyki i wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające przekazanie nagrody. Prezes pogratulował szczęśliwcom wygranej, życząc im jednocześnie szerokiej drogi. - Jestem bardzo zadowolona z nagrody i myślę, że tym samochodem będę jeździła ja, a nie mąż – powiedziała Joanna Leszczyńska zaraz po wypróbowaniu nowego samochodu. Cieszę się z wygranej, życzę wszystkim dużo szczęścia w kolejnych edycjach konkursów – dodał drugi zwycięzca konkursowej loterii, Bronisław Kwaśnicki.

Już 23 kwietnia rozpoczyna się kolejna edycja konkursu SGB – Wygraj Nagrodę. Promocja lokaty będzie trwała od kwietnia do czerwca bieżącego roku. Tym razem główną nagrodą będą aż 3 samochody Hyundai, dodatkową nagrodą gwarantowaną przez
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie dla klientów Banku będzie również auto tej marki.
– Zapraszam serdecznie do korzystania z usług naszego Banku – dodał na zakończenie prezes Zarządu Banku, Zdzisław Kozicki.

Lokata najwyższej jakości
odznaczenie
Prezes Zarządu GBW S.A.
Paweł Pawłowski

„JAKOŚĆ ROKU” to wyjątkowy tytuł przyznawany produktom spełniającym najwyższe standardy.
Taka jest lokata terminowa SGB, która została wyróżniona tym prestiżowym godłem.
Kapituła Programu, organizowanego przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz Redakcję Biznes Raportu Dziennika Gazety Prawnej, doceniła skuteczną realizację przyjętej polityki jakości, klarowność stosowanych procedur promocji a także pozytywny odbiór tego produktu SGB przez klientów, pracowników oraz otoczenie społeczne.

- „Tytuł JAKOŚĆ ROKU 2010 przyznany lokacie SGB przyjąłem z ogromną satysfakcją. To prestiżowe wyróżnienie jest dla naszego Zrzeszenia niezmiernie ważne. Jest bowiem potwierdzeniem słuszności konsekwentnie podejmowanych decyzji dotyczących przygotowania produktów bankowych. Jednak zawsze najważniejszy jest Klient.
Jego zaufanie i zadowolenie cieszy nas najbardziej i jednocześnie mobilizuje do ciągłego doskonalenia oferty”.- podkreśla Paweł Pawłowski, Prezes Zarządu GBW SA.

Program „JAKOŚĆ ROKU” to największy projakościowy konkurs w Kraju, promujący wdrażanie
najwyższych standardów w misji polskich firm.
Uroczyste wręczenie statuetek odbędzie się podczas Gali Finałowej 10 marca br. w Katowicach.


60 LAT BANKU
nagroda
Przemówienie Prezesa Zarządu Zdzisława Kozickiego
nagroda
Zarząd Banku
nagroda
Wręczenie okolicznościowych statuetek
nagroda
Wręczenie certyfikatów Dyplomowanego Pracownika Bankowego
nagroda
Wręczenie odznaczeń
nagroda
Gratulacje od zaproszonych gości
nagroda
Zaproszeni goście
nagroda
Na zakończenie gali wystąpił zespół THE BEATLMEN

18 września Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie obchodził jubileusz sześćdziesięciolecia działalności.

W blisko półtorawiecznej historii polskiej spółdzielczości bankowej, stosunkowo młody, Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie zajmuje poczesne miejsce. Powstał w czasach, gdy spółdzielczość w Polsce została niejako „upaństwowiona”, gdy ówczesne polskie władze podjęły próbę budowy, na wzór stalinowski, systemu w którym spółdzielczość, jako forma spontanicznej aktywności obywateli, organizujących się we własnym interesie, nie mogła mieć miejsca. Liczono się jednak z zakorzenioną w społeczeństwie tradycją. Dlatego też tworząc kontrolowane przez państwo gminne kasy spółdzielcze nawiązywano, przynajmniej w nazewnictwie i pozorach demokracji, do spółdzielczej fasady.
Społeczność wiejska GKS-y zaakceptowała, bo nie miała innego wyboru. To była jedyna szansa na uzyskanie finansowego wsparcia w odbudowie i rozwijaniu własnych gospodarstw.

Na Ziemiach Odzyskanych, na które przesiedlono Polaków z terenów II Rzeczypospolitej przyłączonych do ZSRR, na „nową formę spółdzielczości” trzeba jednak patrzeć nieco inaczej, niż na pozostałych obszarach kraju. Tu nie likwidowano wieloletniego dorobku spółdzielców, bo takiego nie było. Natomiast, jakkolwiek zdeformowana, spółdzielczość kredytowa spełniała również ważną funkcję socjologiczną: stanowiła element spajający w lokalne społeczności jednostki wyrwane z poprzednich społecznych więzi. W tym sensie można powiedzieć, że GKS-y kultywowały tradycję polskiej spółdzielczości oszczędnościowo-kredytowej – łączyły interesy gospodarcze z narodowymi.

Pierwsza w powiecie strzelińskim powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Strzelinie (5.07.1950 r.), a jej przewodniczącym został Stanisław Wilk. W 1954 roku przyłączono do niej GKS w Borowie. W 1950 roku utworzono GKS w Przewornie a jej przewodniczącym wybrano Wiktora Wójcika.
Po przełomie października 1956 roku i odejściu od totalitaryzmu, stopniowo przywracano samorządność i niezależność spółdzielczości bankowej. GKS-y zmieniły nazwę na kasy spółdzielcze, a od 1960 roku kasy w Strzelinie i Przewornie przyjmują nazwę Bank Spółdzielczy. W 1974 roku usamodzielnia się Bank Spółdzielczy w Borowie, który poprzednio stanowił Oddział BS w Strzelinie.
Znaczne powiększenie samodzielności i zakresu usług bankowych powoduje wzrost aktywności członków spółdzielni i ich zarządów oraz rad nadzorczych. Efektem tego m.in. są inwestycje we własne obiekty, co poprawia w zdecydowany sposób obsługę klientów i warunki pracy. W 1967 roku oddaje do użytku budynek swej centrali Bank Spółdzielczy w Przewornie. W październiku 1976 roku powstaje budynek BS w Strzelinie, w którym do dziś, po rozbudowie i modernizacji mieści się centrala PBS w Strzelinie. Od lutego 1984 roku własny obiekt posiada Bank Spółdzielczy w Borowie.
Pierwsze, trudne lata transformacji banki strzelińskie przechodzą nie bez kłopotów, ale odnajdują się w gospodarce rynkowej, w której sprawną realizację wytycznych BGŻ i lokalnych władz, trzeba zastąpić kreatywnością i umiejętnością radzenia sobie z silną konkurencją i często niekorzystnymi decyzjami legislacyjnymi preferującymi wyłącznie sektor prywatny.
Decyzja Komisji Nadzoru Bankowego z 1998 roku, która wiązała się z polskim akcesem do UE, stawiająca duże wymogi odnośnie posiadanych przez banki funduszów własnych była nie do wykonania przez mniej zasobne banki. Jedynym ratunkiem, by utrzymać się na rynku, były ich fuzje. Banki w Borowie, Przewornie i Strzelinie podjęły decyzje o połączeniu się. Bankiem przejmującym stał się najmocniejszy wówczas organizacyjnie Bank Spółdzielczy w Borowie. Prezesem został Zdzisław Kozicki, poprzednio szef borowskiego banku i twórca jego sukcesów.
Wielkim wysiłkiem doprowadzono do powstania nowego banku, który od 2000 roku nosi nazwę Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, ale od tego roku można mówić o systematycznym rozwoju. O jego skali świadczą m. in. takie dane: w ciągu 10 lat suma bilansowa wzrosła blisko sześciokrotnie, liczba prowadzonych rachunków o ponad 5 tysięcy, a zysk netto dziewięciokrotnie.
Równocześnie rozszerzał się teren działania PBS. Powstawały nowe punkty kasowe oraz nowe oddziały w Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim, Kłodzku i Bystrzycy Kłodzkiej. Wszystkie – stare i nowe placówki PBS – otrzymały nowoczesny wystrój, wprowadzono nowoczesną informatyzację, rozbudowano sieć własnych bankomatów. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej w każdej placówce powołano stanowisko doradcy pomagającego klientom korzystać z dobrodziejstw unijnych programów pomocowych. Bardzo wiele uwagi poświęca się do dziś szkoleniu pracowników 15 placówek.
Kierownictwo PBS przywiązuje szczególną wagę do współpracy z samorządami terytorialnymi. W walce konkurencyjnej, wygrywając przetargi, ciągle zwiększa liczbę obsługiwanych jednostek. Aktualnie są to: Starostwo Powiatowe w Strzelinie; Urząd Miasta Kłodzka; urzędy miasta i gminy w Bystrzycy Kłodzkiej, Lądku Zdroju, Stroniu Śląskim i Ziębicach; urzędy gmin w Borowie, Kondratowicach i Przewornie, oraz Urząd Skarbowy w Strzelinie.
Ze względu na specyfikę terenu, w którym działa Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie, kredyty udzielane rolnikom stanowią ponad 45 procent obligo kredytowego. Zwiększa się jednak z roku na rok kwota kredytów udzielanych osobom prywatnym i na koniec 2009 roku jej udział w obligo stanowi już ponad 27 procent. Znaczny udział mają w obligu kredyty dla spółek i spółdzielni – ponad 11 procent, udzielane przedsiębiorstwom prywatnym – ponad 10 procent i jednostkom samorządu terytorialnego – blisko 4,5 procent.


Tak więc Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie stał się uniwersalnym bankiem mogącym zaspokoić w sposób konkurencyjny potrzeby na usługi finansowe na rynku lokalnym. Jest największą instytucja finansową w powiecie strzelińskim, jedyną, która ma swą centralę na miejscu i gospodarzy kapitałem całkowicie polskim, skierowanym na zaspokojenie potrzeb tych, dzięki którym kapitał banku się powiększa.
Zasadniczy swój cel Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie widzi w „…rozwijaniu i umacnianiu pozycji w polskim sektorze bankowym poprzez dostarczanie zintegrowanych usług finansowych oraz zachowanie charakteru Banku zorientowanego na Klienta. Czynnikami wspierającymi realizację zamierzonych celów jest współpraca z SGB, stosowanie nowoczesnych technologii, rozbudowa kanałów dystrybucji i świadczenie wysokiej jakości usług.”

Z okazji jubileuszu wydawnictwa NM Media przygotowało starannie zredagowaną przez Natalię Malanowską monografią banku autorstwa Stanisława Nowakowskiego

W obchodach jubileuszowych, obok byłych i obecnych pracowników Banku, uczestniczyli także kluczowi klienci, szerokie grono samorządowców ( Bank obsługuje 10 budżetów miast, gmin i powiatów Dolnego Śląska )prezes Gospodarczego Banku Wielkopolski Paweł Pawłowski oraz członek Zarządu KZBS Jan Grzesiek. Zasłużeni pracownicy i działacze samorządowi Banku uhonorowani zostali odznaczeniami branżowymi i spółdzielczymi.Tekst i zdjęcia: Andrzej Malanowski
Źródło: http://www.bs.net.pl/?masta=00014&news=26971


Kolejne nagrody trafiły do klientów PBS!!!
nagroda
Zwycięzcy XIV edycji lokaty SGB oraz Zarząd Banku.
nagroda
Nagrody

W piątek 14 maja w Centrali Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie
odbyło się wręczenie nagród z okazji zakończenia kolejnej edycji lokaty
"Lokata SGB Wielkie Losowanie 2".
Klienci PBS w Strzelinie, którzy założyli w banku lokatę z bardzo dobrym oprocentowaniem na okres 6 miesięcy, nie tylko pozyskali dodatkowe fundusze
z odsetek naliczanych w ciągu tego okresu, ale dodatkowo niektórzy wygrali nagrody.

Szczęśliwcami czternastej edycji lokaty okazali się Jolanta Puk, która wygrała skuter, Lucyna Strączek, która odebrała telewizor oraz Leokadia Malarz oraz Dariusz Dwojak, do których trafiły rowery.
- Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom i proszę o odebranie nagród – mówił prezes banku Zdzisław Kozicki.
- W bieżącym roku nasz bank obchodzi Jubileusz 60-lecia działalności i między innymi z tej okazji w trwającej właśnie 15 edycji konkursu lokata SGB, bank ufundował nagrodę w postaci samochodu Opel Corsa, który prezentuje się przed budynkiem banku w Strzelinie. Zachęcam Państwa do zakładania lokat i życzę wygranej – podsumował prezes PBS w Strzelinie.

Obecna edycja lokaty, trwająca tylko do 21 czerwca stanowi szansę na stanie się właścicielem nagrody gwarantowanej, jaką jest Opel Corsa.
Każdy kto chce spróbować swojego szczęścia musi jedynie zdeponować 500zł
na lokacie w PBS. Dodatkowo każda wielokrotność minimalnej kwoty zwiększa
szanse na wygraną.

Nagrody za oszczędność rozlosowane!!!
nagroda
Jedną z nagród wylosował Marcin Sarnicki z Przeworna

Dnia 26 stycznia 2010r zostały wręczone nagrody dla klientów którzy założyli
w banku Lokatę "Wielkie Losowanie".
Klienci Powiatowego Banku Spółdzielczego w Strzelinie wygrali 2 rowery oraz
3 zegarki CASIO.

Rowery trafiły do klientów banku z Przeworna i Zarzycy
a zegarki do klientów z Przeworna, Trześni i Stronia Śląskiego.

Zwycięzcom gratulujemy jeszcze raz oraz zachęcamy do zakładania kolejnych lokat
i życzymy samych wygranych.


Ubezpieczenia Concordia
concordia


Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie informuje że:
współpracujemy z Grupą Concordia.


Szczegółowe informację na temat ubezpieczeń można znaleźć na stronie internetowej Grupy Concordia www.grupaconcordia.pl